X
سیم کارت
0912 315 67 43رند کد پایین,رند حروفی

14,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 428 41 02معمولی

12,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 297 96 72رند پله ای از اول

19,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 197 23 95رند تاریخ تولدی

38,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 403 94 90رند کد پایین,رند پله ای از آخر

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 607 43 13رند کد پایین,رند پله ای از آخر

9,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 322 99 85رند تکرار دو رقم یکی,رند حروفی

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 967 57 62رند پله ای از وسط,رند آینه ای

6,300,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 291 27 57رند پله ای از آخر

25,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 1007 342رند کد پایین,رند هزاری از اول

170,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 40 984 90رند کد پایین

12,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 68 64 872رند پله ای از اول,رند حروفی

9,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 79 316 71معمولی

8,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 276 1395رند تاریخ تولدی

24,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 158 96 16رند پله ای از آخر

55,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 268 39 33رند پله ای از آخر,رند تکرار پيش شماره

29,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1234

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید