X
سیم کارت
09195338600رند هزاری از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09106847996معمولی

120,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09195936409معمولی

100,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09123977754رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از وسط

8,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09196250510رند پله ای از وسط

100,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09192153237رند کد پایین,رند پله ای از آخر

800,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09198945457رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر

130,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
09213605417معمولی

150,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید