X
سیم کارت
9142807005رند هزاری از آخر,رند پله ای از وسط

500,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9142805855رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
9142934181رند پله ای از آخر,رند حروفی

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9142951014رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9145946031معمولی

200,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9140056455رند کد پایین

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
9149530050رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
9142951013رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9149530042معمولی

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
9140068009رند کد پایین,رند هزاری از آخر

500,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9149531040رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
9142937005رند هزاری از آخر

500,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
9146190400رند کد پایین,رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1234

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید