X
سیم کارت
0919 601 20 27رند کد پايين,رند پله اي از آخر

100,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0998 122 9889رند آينه اي

120,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 27 60 400رند پله ای از آخر

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0902 3772275رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0998 120 9889رند آينه اي

110,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0903 3772275رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0998 126 9889رند آينه اي

100,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 337 01 03رند پله اي از آخر

100,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0901 3772275رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0939 3772275رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0998 124 9889رند آينه اي

100,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید
تماس با ما
تلفن همراه:
09903772275 (اميد اوجاقي)

تلفن ثابت: