X
فروشگاه سیم برگر

نتایج جستجوی سیم کارت ایرانسل

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0902 496 1020رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 40,000 Tooman
0902 511 7007رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند آینه ای 70,000 Tooman
0902 514 5100رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول 50,000 Tooman
0902 639 4 3 2 1رند ترتیبی از آخر 40,000 Tooman
0902 646 6100رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول,رند حروفی 45,000 Tooman
0902 650 1400رند هزاری از آخر,رند تاریخ تولدی 50,000 Tooman
0902 911 6002رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند تکرار پیش شماره 50,000 Tooman
0902 911 6003رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند تکرار پیش شماره 50,000 Tooman
0902 752 80 10رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 752 80 50رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 752 80 60رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 851 70 20رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 851 70 30رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 851 70 40رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 851 70 50رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 851 70 60رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 863 60 80رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 827 70 10رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 827 70 20رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0902 536 80 30رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند حروفی 80,000 Tooman

سیم کارت ایرانسل

ایرانسل در تاریخ 27 بهمن 1382 به عنوان برند ی مزایده ی اپراتور دوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و نه ماه پس از دریافت مجوز بهره برداری آزمایشی از شبکه را آغاز کرد. ایرانسل در 29 مهر 1385 به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز افتتاح شد. در حال حاضر سیم کارت اعتباری ایرانسل با پیش شماره های 0901، 0902، 0903، 0905، 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938 و 0939 و سیم کارت دائمی ایرانسل با پیش شماره های 0901، 0902، 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938 و 0939 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت ایرانسل را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.